Wij hebben een enthousiaste en betrokken oudercommissie sinds 2003

Betrokken ouders

Wij hebben sinds 2003 een enthousiaste en betrokken oudercommissie.
Deze bestaat uit maximaal 5 ouders. Deze oudercommissie denkt met ons mee over het reilen en zeilen binnen Little World.

Vergaderen

Minimaal 2 keer per jaar is er een oudercommissie-vergadering, eventueel met aanwezigheid van de directie. Daarin worden de actuele zaken besproken. Hiervan worden notulen gemaakt, die voor alle bestaande ouders inzichtelijk zijn via het besloten gedeelte van onze site.