“Speel onbezorgd en vrij en groei op tot je mooiste jij”

Contact met ouders en overleg / samenwerking

Door onze kleinschaligheid zijn we erg betrokken bij de kinderen en hun ouders. Little World gaat met ouders een samenwerkingsverband aan met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen. We vinden het daarom erg belangrijk dat er een open, laagdrempelige en heldere communicatie is. Dit is zeer goed haalbaar doordat de lijnen in onze kinderopvang kort zijn.

Binnen het kinderdagverblijf streven we naar een grote wederzijdse betrokkenheid, communicatie en vertrouwen tussen ouders/verzorgers, kinderen en pedagogisch medewerkers.
Dit komt de ontwikkeling en het welzijn van uw kind ten goede.

Samenwerking

Little World stelt samenwerking en inbreng van ouders/verzorgers zeer op prijs.
Deze samenwerking begint al tijdens de eerste gesprekken (o.a. rondleiding en intakegesprek) waarin u de gelegenheid krijgt uw wensen rond de verzorging en opvoeding van uw kind kenbaar te maken. Zoals we al in onze werkwijze verwoordden, zijn wij ons er zeer van bewust dat u uw waardevolste “bezit” tijdelijk in onze handen legt… daarom is het heel belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat tussen ouders/verzorgers en Little World.

Verbetering

Suggesties voor verbetering worden op prijs gesteld. Deze worden door ons altijd zeer serieus bekeken. Wij passen waar nodig dingen aan.

Iedere dag, tijdens het halen en brengen, is er een moment van overleg tussen ouders/ verzorgers van het kind en de leiding. Daarnaast houden wij de bijzonderheden en leuke momenten die wij met uw kind beleven, regelmatig bij via onze app die u op uw telefoon kunt installeren.

Als u behoefte heeft om een keer langer met een leidster of de directie te praten dan kunt u hier een afspraak voor maken. Wij houden een evaluatiegesprek met u, ongeveer 6 weken na de eerste dag van uw kind bij Little World. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de eerste periode voor u en uw kind is bevallen. En kijken we of we op 1 lijn zitten. Uiteraard nodigen wij u ook uit voor een gesprek als er iets is wat wij graag willen bespreken.

In ieder geval 1 keer per jaar organiseren we een ouderavond, een tuinfeest, oudergesprekken en/of een ander gezellig moment om bij elkaar te komen.

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf