Kwaliteit inleiding:

Sinds 2004 is Little World in het bezit van een HKZ-certificaat toegekend door het Keurmerkinstituut. Sinds de oprichting in 2001 is Paula de eigenaresse. Ze heeft alles van het begin af aan opgezet. Bijna alle informatie berustte bij haar en dat maakte Little World kwetsbaar. Daarom werd er gekozen voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en het certificeren daarvan. Op die manier werd alles wat er binnen Little World gebeurde op papier gezet en was het voor iedereen overzichtelijk. Little World is als organisatie efficiënter en transparanter geworden en is als enig kleinschalige kinderdagverblijf  in Groningen gecertificeerd. Daar zijn wij natuurlijk heel trots op.

Als gecertificeerde organisatie voldoen wij vrijwillig aan een groot aantal extra kwaliteitsnormen. De HKZ-normen zijn tot stand gekomen in samenwerking met onder meer de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BoinK), de MOgroep en de branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang. Voor het HKZ-certificaat werd toegekend zijn we uitgebreid doorgelicht door een team van deskundigen van het Keurmerkinstituut. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het voldoen aan wet- en regelgeving, het welbevinden van de kinderen, het pedagogisch beleid, en de kwaliteit van het management. Daardoor staat dit certificaat voor ‘hoogwaardige kinderopvang, geleverd door een efficiënte organisatie die haar kwaliteit continu bewaakt en verbetert’ en kinderen en hun ouders/ verzorgers centraal stelt. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening. Little World bespreekt de ervaringen en wensen over de opvang van de kinderen met de ouders/ verzorgers. Ook wordt er serieus aandacht gegeven aan een veilige omgeving voor de kinderen. Het houden van ontruimingsoefeningen, regels rondom voedselhygiëne en de jaarlijkse Risico Inventarisatie & Evaluatie zijn hiervan voorbeelden.

Het Keurmerkinstituut controleert jaarlijks of wij als kinderopvangorganisatie nog steeds aan de normen voldoen. Daarnaast voert deze organisatie elke drie jaar een herkeuring uit die bepaalt of wij het HKZ-certificaat mogen blijven voeren. Een HKZ-certificaat wordt immers niet toegekend voor een momentopname, maar voor het structureel volgen van een hoogwaardig kwaliteitssysteem!

Meer informatie over kwaliteit in de kinderopvang is te vinden op www.hkz.nl. En informatie over de organisatie (Keurmerkinstituut) die ons elk jaar controleert is te vinden op www.keurmerk.nl.

We vertrouwen erop jullie  hiermee mee goed inzicht te hebben geven waarom het keurmerk voor ons heel belangrijk is en een rode draad vormt binnen ons bedrijf. Voor vragen hierover kunnen jullie contact opnemen met de kwaliteitsmedewerker of de leidinggevende.

Met vriendelijke groet,

Het team van Little World