Wennen

Wij vinden ‘het wennen’ een erg belangrijk onderdeel van de start van een kind op Little World. Zo kan een kind wennen aan de nieuwe gezichten, indrukken en ervaringen die een kind gaat opdoen op Little World. Het wennen vindt plaats in nauw overleg tussen de ouders en de groepsleiding. De gang naar het kinderdagverblijf is voor een kind vaak de eerste, zelfstandige stap, los van zijn ouders. Maar ook ouders gaan weer opnieuw een balans vinden tussen werk en privé.

Bij Little World kan uw kind, voorafgaand aan de startdatum van de opvang, 2 dagdelen kosteloos komen wennen. De eerste keer wennen combineren we vaak met het intakegesprek. De ouders hebben zelf de keuze om hun kindje al op de groep te laten opvangen, terwijl zij het intakegesprek voeren met onze leidinggevende. Maar de ouders mogen hun kindje ook tijdens dit gesprek gezellig bij zich houden en daarna naar de groep brengen voor het wennen.

Intakegesprek

In een intakegesprek worden belangrijke gegevens uitgewisseld over de verzorging, de voeding en het slaapritme van het kind en natuurlijk worden de persoonsgegevens doorgenomen. Verder bespreken wij ook eventuele andere belangrijke zaken, die wij moeten weten voor de opvang van het kind en wordt aan de ouders het reilen en zeilen op Little World in het kort uitgelegd.

In overleg kunnen de ouders aanwezig zijn bij het wennen van hun kind op de groep, maar wij adviseren de ouders ook om even weg te gaan. Tijdens het wennen van het kind op de groep, vragen wij de ouders om hun kind buiten de reguliere breng- en haaltijden te brengen en te halen. Zo hebben de pedagogisch medewerkers alle tijd voor de ouders, het kind en een duidelijke overdracht bij het brengen. En kan het kind op een rustig moment gehaald worden, zodat het wennen op de groep niet meteen heel intensief wordt voor het kind.

Elk kind kan het, vroeg of laat, een korte of langere periode, moeilijk krijgen bij het afscheid nemen. Bij baby’s zijn het vooral de ouders, die het moeilijk kunnen vinden om hun kind de eerste keer achter te laten. Bij oudere kinderen hangt hun reactie vaak af van wat de kinderen tot nu toe gewend zijn. Bijvoorbeeld of ze kinderen om zich heen gewend zijn of dat ze tot nu toe alleen thuis geweest zijn. Tevens zijn oudere kinderen zich veel bewuster van wat er om hun heen gebeurt. Bewust afscheid nemen vinden wij daarom ook erg belangrijk. Door erkenning te geven aan hun gevoel, leren kinderen dat hun ouders weggaan maar ook weer terug komen. Door middel van onze app zullen we naar ouders communiceren hoe het met hun kind gaat en ze kunnen uiteraard altijd zelf even bellen!

Wat zeggen ouders over ons